O RODO mówi się już od dawna. W momencie jego wprowadzenia wielu przedsiębiorców miało wiele obaw. Dotyczyły one w szczególności tego, czy zostanie ono prawidłowo wprowadzone w firmie. Jak się okazało, nie jest to wcale trudne. Jednak nadal wiele osób zastanawia się, dlaczego regulacje związane z RODO są tak ważne. Warto zatem wyjaśnić czym RODO jest, dlaczego jest tak istotne oraz jak powinno być właściwie wdrożone.

Czym jest RODO?

Zacząć należy od wyjaśnienia, czym RODO tak właściwie jest. Ogólnie rzecz ujmując, RODO to rozporządzenie wydane przez Parlament Europejki i Radę Europejską w 2016 roku, które dotyczy ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania ich danych osobowych oraz w przepływu takich danych. Wprowadzone rozwiązania prawne w ramach RODO zastąpiło wszystkie dotychczasowe przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Cele wprowadzenia RODO było wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz doprecyzowanie, obowiązków, jakie ciążą na podmiotach takie dane zbierających i przetwarzających. Obowiązkiem wszystkich przedsiębiorstw jest dostosowanie swoich wewnętrznych regulacji do przepisów RODO.

Jakie konsekwencje może ponieść przedsiębiorca za brak stosowania przepisów RODO?

Każdy przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę z tego, że za brak przestrzegania RODO grozi wysoka kara finansowa. Co więcej, kara finansowa to nie jedyne konsekwencje, jakie mogą spotkać przedsiębiorcę za brak wdrożenia i przestrzegania RODO w swojej firmie. Jedną z dodatkowych konsekwencji może być czasowe ograniczenie lub całkowity zakaz gromadzenia i przetwarzania danych osobowych swoich klientów. Taka kara w przypadku wielu firm może wręcz zagrozić ich funkcjonowaniu.

Jak wdrożyć RODO?

Wiele przedsiębiorstw często nie do końca wie, jak przepisy związane z RODO powinny być wdrożone. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalistów. Warto do tego zadania wybrać sprawdzoną firmę specjalizującą się w RODO z Warszawy. Cały proces rozpoczyna się od identyfikacji aktualnych braków i nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych. Innymi słowy, wdrożenie RODO w Warszawie zaczyna się od przeprowadzenia dogłębnego audytu. W tym celu analizowane są dokumenty, procedury oraz systemy IT wykorzystywane w firmie. W wyniku audytu powstaje raport oraz analiza wdrożeniowa. Na podstawie tych dokumentów możliwe jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wszystkich przepisów RODO.

Dla kogo wprowadzone zostało RODO?

Przepisy związane z RODO wprowadzone zostały przede wszystkim dla ochrony użytkowników. Zanim weszły w życie, firmy mogły niemal dowolnie gromadzić i przetwarzać dane osobowe bez większych konsekwencji. Często dochodziło niestety w tym zakresie do nadużyć. RODO ma zapobiegać tego typu sytuacjom. Dlatego tak ważne jest, aby każde przedsiębiorstwo dostosowało się do obowiązujących regulacji prawnych. Jak wspomniano, pomóc może w tym sprawdzona firma w zakresie RODO z Warszawy. Korzystając z usług specjalistów, można być pewnym, że cały proces przebiegnie sprawie i prawidłowo.