Obróbka metali w Mielcu obejmuje cały wachlarz metod, polegających na nadawaniu obrabianemu materiałowi nowych cech, takich jak: kształt, wymiary, gładkość, czy twardość. Efektem obrabiania pierwotnego surowca jest finalny produkt. Obróbki dokonuje się za pomocą narzędzi lub maszyn wytwórczych. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat świat przemysłu wytwórczego przez cały czas zmienia swoje oblicze za sprawą rozwoju automatyki maszyn. Obok mechanicznych i konwencjonalnych metod obróbki metali rozwijają się technologie CNC, co odnosi się do komputerowego sterowania numerycznego.

Jakie są metody obróbki metalu

Obróbka metali to szereg procesów, w wyniku których następuje zmiana parametrów obrabianego surowca: jego kształt, gramatura, wymiary, właściwości fizyczne i chemiczne. Dokonuje się jej za pomocą dedykowanych do tego specjalistycznych narzędzi i maszyn wytwórczych. 

Podstawowe rodzaje obróbki metali to:

 • obróbka mechaniczna skrawaniem,
 • obróbka plastyczna,
 • obróbka chemiczna,
 • obróbka cieplna,
 • obróbka cieplno-chemiczna.

Te najpopularniejsze sposoby obróbki metali są stosowane zarówno w przemyśle, jak i rzemiośle. Wybór odpowiedniej metody obróbki metalu uzależniony jest od zakładanego efektu, który ma być osiągnięty. Oferowana obróbka metali w Mielcu obejmuje wiele metod obrabiania.

Najważniejsze sposoby obróbki metali

Obróbka skrawaniem

Tradycyjna obróbka skrawaniem to najbardziej popularna ubytkowa technologia formowania materiałów. Polega na usuwaniu niedużych, przekształconych w wióry, fragmentów powstałych podczas procesu skrawania.

Ze względu na rodzaj wykorzystywanych maszyn i urządzeń można wymienić następujące rodzaje obróbki metali skrawaniem:

 • frezowanie,
 • szlifowanie
 • toczenie,
 • struganie,
 • wiercenie.

Obróbka ze skrawaniem CNC, tak jak obróbka konwencjonalna polega na skrawaniu małych części materiału. W przypadku obróbki CNC sterowanie procesem przejmuje program komputerowy. Cały zautomatyzowany proces produkcji jest monitorowany przez operatora. Innowacyjność tej metody obróbki metali umożliwia automatyzację wytwarzania i wykonywanie nawet seryjnych zamówień.

Obróbka plastyczna

Drugim z rodzajów obróbki metali jest obróbka plastyczna, która daje możliwość kształtowania metali. Za sprawą odkształceń plastycznych zmienia ich właściwości fizykochemiczne, strukturę, gładkość i gramaturę powierzchni.

W ramach tej metody obróbki metali wyróżnia się obrabianie:

 • na ciepło, to jest powyżej warunków rekrystalizacji dla danego metalu,
 • na zimno, to jest poniżej warunków rekrystalizacji.

Podstawowe metody tej obróbki to: kucie, walcowanie, tłoczenie i ciągnienie. Każdy z wymienionych sposobów obróbki metali może być przeprowadzany zarówno na gorąco, jak i na zimno.

Obróbka cieplna

Trzecim z rodzajów obróbki metali jest obrabianie termiczne, wykorzystujące wysoką temperaturę do zmiany struktury stopu. Metoda polega na podgrzaniu i kształtowaniu wybranego elementu, by zachował określone parametry. Produkt końcowy może mieć zmienione własności fizyczne i chemiczne. Obróbka cieplna jest stosowana powszechnie do przedmiotów stalowych. 

W ramach tej metody obróbki metali wyróżniamy:

 • stabilizowanie,
 • hartowanie,
 • wyżarzanie,
 • przesycanie,
 • ulepszanie cieplne,
 • odpuszczanie.

Ten sposób obróbki jest stosowany od obrabiania różnych metali, choć najczęściej stali, która jest najbardziej podatna na temperaturę. 

Obróbka chemiczna

Czwartym z rodzajów obróbki metali jest obrabianie chemiczne, zakładające chemiczne lub fizykochemiczne oddziaływanie na powierzchnię stalowych elementów. W wyniku tego tworzy się na nich specjalna powłoka ochronna (niklowa, niklowo-chromowa i miedziano-niklowo-chromowa). Charakteryzuje się właściwościami antykorozyjnymi i zwiększoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. 

Obróbka cieplno-chemiczna

Piątym rodzajem obróbki metali jest obrabianie cieplno-chemiczne. Jest to zabieg cieplny (czasem połączenie kilku zabiegów), polegający na oddziaływaniu termicznym i chemicznym na wybrany obiekt. Ma na celu uzyskanie odpowiednich cech fizycznych i chemicznych w powierzchniowej warstwie materiału, innych od właściwości rdzenia surowca. 

Podstawowymi rodzajami obróbki cieplno-chemicznej są:

 • nawęglanie,
 • aluminiowanie,
 • chromowanie,
 • naborowywanie,
 • siarkowanie,
 • azotowanie
 • węgloazotowanie (cyjanowanie).

Obróbka metali w Mielcu

Oferta Firmy obejmuje różne sposoby obróbki metali. Wykorzystuje metody obróbki mechanicznej, konwencjonalnej i CNC. Doświadczenie, jakim dysponuje zespół specjalistów, pozwala na przyjmowanie zamówień dotyczących obróbki każdego rodzaju metalu. Dzięki zasobom nieustannie unowocześnianego parku maszynowego obróbka metali w Mielcu jest kompleksowa i spełnia surowe produkcyjne normy.