W ramach działań z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy znajduje się ocena ryzyka zawodowego. Jest to proces obowiązkowy, który może zostać dokonany przez pracodawcę, a w większych przedsiębiorcach – przez kompetentnych pracowników, specjalistów BHP lub ekspertów zewnętrznych. Jednak jeśli to Ty jesteś właścicielem, pamiętaj, że każdorazowo bierzesz odpowiedzialność za prawidłowy przebieg oceny ryzyka. Dowiedz się, dlaczego jest to konieczne i gdzie znaleźć karty oceny ryzyka zawodowego, które pozwolą Ci zrobić to prawidłowo i sprawnie.

Dlaczego konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego?

W gestii pracodawcy leży sprawdzenie, czy jego pracownicy narażeni są na uszczerbek na zdrowiu. Chodzi tutaj o prawdopodobieństwo wypadku lub zachorowania, które wpłynie negatywnie nie tylko na stan zdrowia i psychiki pracownika, ale i Twojego przedsiębiorstwa. Ryzykowne sytuacje mogą przyczynić się do zmniejszenia wydajności produkcji i konieczności szukania zastępstwa, a także szkolenia nowych pracowników. Jeśli natomiast dojdzie do poważnego wypadku, licz się z kosztami postępowania sądowego oraz pokrycia kosztów ubezpieczenia. Choć brzmi to groźnie, właśnie dlatego wykonuje się ocenę ryzyka zawodowego.
Każde stanowisko musi zostać sprawdzone pod kątem zagrożenia, właściwego dla swojej specyfiki. Jak możesz się domyślić, inne niebezpieczeństwa czyhają na pracownika wykonującego roboty na wysokości, a inne na pracownika biurowego. Kolejnym krokiem jest podjęcie wszystkich możliwych działań, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków i chorób. W ten sposób zaoszczędzasz – sobie i innym – stresu, strat pieniężnych oraz innych niedogodności, które niewątpliwie wiążą się z poniesieniem uszczerbku na zdrowiu w pracy.
Karty oceny ryzyka zawodowego powinny być uzupełnione w prosty sposób, z uwzględnieniem takich czynników jak np. możliwość upadku, przeciążenia, kontakt z niebezpiecznymi substancjami i narzędziami, zmiany warunków atmosferycznych, hałas lub długotrwała praca siedząca.

Gdzie znaleźć karty oceny ryzyka zawodowego?

Każde stanowisko wymaga zastosowania innego podejścia oraz innej karty oceny ryzyka zawodowego. Jeśli sięgniesz po gotowe szablony, z pewnością ułatwisz sobie dopełnienie obowiązku. Ocena ryzyka zawodowego może być przeprowadzona w oparciu o różne techniki, a najbardziej przejrzyste i łatwe do zinterpretowania są dokumenty sporządzone metodą wskaźnika ryzyka (risk score). Spełnia ona wymagania wszelkich standardów międzynarodowych, a ponadto jest bardzo szczegółowa. Umożliwia rzetelne i dokładne dokonanie oceny ryzyka oraz zastosowanie dalszych działań w praktyce.
Gotowe karty oceny ryzyka zawodowego opracowane metodą risk score dostępne są w sklepie internetowym AGM Konsulting. Firma może pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem, które obfituje w wiedzę i praktyczne jej wykorzystanie. AGM pomaga przedsiębiorcom w odnalezieniu się pośród zawiłych regulacji prawnych, które są niezrozumiałe dla osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego. Kwestie wdrażania systemów ISO, pozyskiwania dotacji, szkoleń niezbędnych w firmie lub właśnie obsługi z zakresu BHP – to wszystko można zlecić zewnętrznym ekspertom, którzy zajmują się tym zawodowo. Możesz zarówno kupić gotowe arkusze kart oceny ryzyka, jak również zlecić przeprowadzenie całego procesu.
Karty dostępne za pośrednictwem AGM można nabyć w wersji papierowej, które otrzymasz pocztą, lub elektronicznej – w postaci dokumentu PDF. Ta druga jest tańsza, lecz będziesz musiał samodzielnie ją wydrukować. Zaawansowaną formą papierowej karty ryzyka jest ocena indywidualna, przygotowana na podstawie ankiety. Jest niewiele droższa, a stanowi wersję starannie dopasowaną do danego stanowiska. Wśród oferowanych przez firmę produktów znajdziesz m.in. karty dla:

  • asystenta stomatologicznego,
  • dyrektora handlowego,
  • elektryka,
  • fizjoterapeuty,
  • kierowcy,
  • operatora maszyn,
  • pielęgniarki,
  • pracownika administracyjno-biurowego,
  • sprzątaczki,
  • tokarza.

Zadbaj o siebie i swoich pracowników

Ocena ryzyka występującego na stanowiskach pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Prawidłowe jej wykonanie to gwarancja spokojnej głowy. Sięgnij po gotowe arkusze, dzięki którym sprawnie zidentyfikujesz i opiszesz zagrożenia, a podjęcie ewentualnych działań będzie zorganizowane i odpowiednio przygotowane.