Tak naprawdę nie da się postawić domu bez geodety. Jest on nieodłączną częścią każdej budowy i z tego względu należy zatrudnić go od razu, nawet może i przed zakupieniem działki. Jednak przed rozpoczęciem współpracy ze specjalistą, warto dowiedzieć się czym jest geodezja (Wrocław) i dlaczego bez niej nie można będzie wybudować domu?

Czym jest geodezja – Wrocław

Na samym wstępie warto wyjaśnić, czym właściwie jest geodezja i z jakiego powodu jest ona tak ważna podczas budowy. Geodezja jest nauką, która zajmuje się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi, a także określa różne punkty znajdujące się na jej powierzchni. Wynikiem różnych geodezyjnych pomiarów terenowych są różne opracowania graficzne, między innymi mapy czy profile. Bez geodety architekt nie będzie mógł zaplanować osadzenia budynków na działce, ponieważ do tego jest potrzebna mapa do celów projektowych, którą wykonuje właśnie specjalista od spraw geodezyjnych.

Kiedy skorzystać z usług geodety po zakupie działki?

Inwestycja w działkę, mimo że jest dużym wyzwaniem, to równocześnie można uznać ją za doskonały sposób na ulokowanie swojego kapitału. Jednakże kupując ją, nie zawsze posiada się pewność, że jest ona odpowiednich wymiarów, tak jak to mówił sprzedawca. Po wybudowaniu czegoś, bez posiadania gwarancji, że robi się to na odpowiednim terenie, można mieć nieprzyjemne sytuacje z sąsiadami, a także z prawem. Lepiej jest uniknąć takich sytuacji i od razu po zakupie działki zatrudnić specjalistę, który dokładnie wymierzy ziemię.

Współpraca z geodetą tak naprawdę przechodzi przez wszystkie etapy budowy. Dosłownie jest on częścią budowy, od jej rozpoczęcia do jej zakończenia. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać specjalistę, który okaże się najlepszy i będzie się z nim dobrze współpracowało.

Współpracę najlepiej jest rozpocząć najpóźniej po spotkaniu się z architektem, na którym zostały ustalone informacje, odnośnie do tego, co jeszcze będzie musiało znaleźć się na mapie do celów projektowych, jaką będzie miał za zadanie wykonać geodeta. Musi ona zawierać wszystkie szczegółowe informacje, ponieważ to na jej podstawie wykonuje się projekt zagospodarowania działki, jaki potrzebny jest do pozwolenia na budowę. Oczywiście pomiar geodezyjny może odbyć się jeszcze przed wyborem projektu.

Usługi geodezyjne

Następna wizyta geodety, jaka powinna mieć miejsce musi odbyć się po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu. Specjalista właśnie wtedy wytycza na działce, to, w jaki sposób powinien być usytuowany budynek. Geodeta ma za zadanie precyzyjnie wykonać i określić wszystkie granice działki, na podstawie informacji, jakie zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania terenu.

Na etapie dokumentacji powykonawczej, czyli podczas oddawania domu do użytkowania geodeta ma za zadanie nanieść na mapę budynek, a także wszystkie przyłącza energetyczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe. Wszystkie pomiary geodezyjne muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez geodetę. Specjalista zajmuje się również pomiarami inwentaryzacyjnymi, na których uwzględniane jest wszystko co zostało wzniesione na działce.