Schizofrenia jest zaliczana do chorób psychicznych. Osoby chorujące na nią cechują się dezintegracją psychiczną, która w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia choroby, może mieć różne objawy. Skutkiem schizofrenii może być izolacja chorego, wykluczenie go ze społeczeństwa albo postrzeganie takiej osoby jako kogoś „innego”. Warto jednak zauważyć, że jest to choroba, która często dotyczy osób nad wyraz inteligentnych. Uważa się, że może być ona genetycznym uwrażliwieniem na stres i chorobą społecznego funkcjonowania mózgu. W obecnych czasach rozwój medycyny doprowadził do sytuacji, w której odpowiednio szybko wdrożona terapia psychiatryczno-farmakologiczna oraz psychologiczna pozwala osobie chorej funkcjonować poprawnie w społeczeństwie.

Czym jest schizofrenia?

Schizofrenia zaliczana jest to psychoz, czyli grupy zaburzeń psychotycznych. Obecnie uważa się, że w rozwoju schizofrenii, w równej części odpowiadają czynniki genetyczne, niewielkie zmiany neurologiczne i neurohormonalne, nieprawidłowa reakcja na stres (zwłaszcza społeczny) oraz różnego rodzaju czynniki egzogenne. W przebiegu choroby u osoby na nią cierpiącą, dochodzi do zaburzeń funkcji psychicznych, czyli do dezintegracji psychicznej. Schizofrenik myśli, czuje i zachowuje się inaczej niż jest to przyjęte normatywnie w społeczeństwie. Objawy ujawniające się podczas przebiegu schizofrenii, wpływają na wszystkie sfery życia człowieka. Osoba chora na schizofrenię zwykle ma obniżoną umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie, co może skutkować wykluczeniem jej z różnych dziedzin życia. Przykrym faktem jest też to, że na schizofrenia zwykle ujawnia się w młodym wieku. Pierwsze epizody pojawiają się najczęściej między 15 a 30 rokiem życia. Dużym problemem terapeutycznym jest również tendencja choroby do nawrotów i cyklicznych nasileń objawów.

Jakie są objawy schizofrenii?

W zależności od typu występujących objawów, ich częstości nawracania oraz stopnia nasilenia, wyróżniamy wiele rodzajów schizofrenii. Schizofrenia może być sklasyfikowana jako schizofrenia paranoidalna, katatoniczna, rezydualna, prosta oraz zdezorganizowana. Objawów schizofrenii jest wiele, jednak najłatwiej jest podzielić je na objawy negatywne i pozytywne. Symptomy o wymiarze negatywnym skutkują przede wszystkim różnymi deficytami emocji, zachowań czy myśli. Osoba z przejawami negatywnymi jest wycofana, apatyczna, może mieć zachowania przypominające spektra autyzmu. Takiemu człowiekowi często towarzyszy uczucie pustki w sobie i swoich myślach. Objawy wytwórcze, tj. o wymiarze pozytywnym, mogą przebiegać pod postacią omamów, halucynacji, uogólnionego lęku, katatonii czy różnych zachowań odbiegających od normy.

Jak pomóc osobie chorej na schizofrenię?

Osoba chora na schizofrenię powinna zostać jak najszybciej poddana leczeniu. Wczesne rozpoczęcie terapii może ograniczać rozwój choroby, nawet do takiego stopnia, że osoba chora może aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, bez większych ograniczeń wynikających z choroby. Schizofrenia negatywna, mimo swojego ciężkiego przebiegu, umożliwia osobie chorej zachowanie świadomości oraz krytycyzmu. Jest to dobra wiadomość, ponieważ takie osoby często zdają sobie sprawę z tego, że potrzebują pomocy w postaci odpowiedniego leczenia i terapii. Sprawia to, że osobę ze schizofrenią negatywną łatwiej namówić na podjęcie kroku w stronę powrotu do zdrowia. Gorzej jest w przypadku osób ze schizofrenią pozytywną. Tutaj zachowanie świadomości oraz krytycznego podejścia do swojego zachowania jest ściśle powiązana ze stopniem nasilenia objawów. Często zdarza się tak, że osoba chora nie zdaje sobie sprawy z tego, że potrzebuje pomocy lub ma świadomość choroby, ale czuje strach przed rozpoczęciem leczenia. W takich przypadkach często jedynym rozwiązaniem jest rozpoczęcie leczenia wbrew woli osoby chorej.

Bardzo ważne w leczeniu schizofrenii jest to, aby terapia miała charakter kompleksowy i była ściśle dostosowana do pacjenta, rodzaju jego choroby oraz jej nasilenia. Najlepsze efekty terapeutyczne przynosi połączenie leczenia psychoterapeutycznego, psychospołecznego oraz farmakologicznego. Ekspertem w tej dziedzinie jest Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie, które specjalizuje się w leczeniu schizofrenii, już od wystąpienia jej pierwszych objawów. Ośrodek oferuje specjalnie przygotowany program terapeutyczny, w którym znajdziemy m.in. dobranie odpowiedniego leczenia farmakologicznego, psychoedukację dla pacjentów i ich rodzin, sesje rodzinne, specjalistyczne treningi inteligencji emocjonalnej, funkcji poznawczych i umiejętności społecznych, psychoterapie grupowe i indywidualne oraz wiele innych aktywności, które ułatwiają leczenie. Jeśli jesteś osobą, która potrzebuje takiej pomocy lub znasz osobę chorującą na schizofrenię i chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź ofertę Centrum Medycznego Salus Pro Domo:  https://salusprodomo.pl/offers/diagnoza-i-leczenie-schizofrenii-i-zaburzen-schizoafektywnych/leczenie-schizofrenii/