Czy wiesz, że energia ma największy wpływ na zmiany klimatyczne? Według Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) odpowiada ona za około 60% światowej emisji gazów cieplarnianych. W obliczu tego scenariusza, zielone energie są promowane jako najlepsza opcja w walce z globalnym ociepleniem i tym samym gwarantują nasze przetrwanie. Jak wskazuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA), do 2025 roku zielone energie staną się głównym źródłem energii elektrycznej na świecie. Potwierdza to, że powszechne stosowanie paliw kopalnych jako dominującego źródła energii elektrycznej dobiega końca.

W rozwoju runku zielonej energii pomaga: https://industria.eu/industria-zielona-energia. Ale co rozumiemy przez zieloną energię? Przyswojenie koncepcji i wiedza o tym, czym są te energie, jest niezbędna, aby być częścią globalnej ewolucji w kierunku zrównoważonej planety. Poniżej wyjaśniamy, co to jest zielona energia, na czym polega każda z nich i podkreślamy ich główne zalety.

Czy energia odnawialna i zielona energia to jest to samo?

Za energię odnawialną uważa się wszystkie te, które nie wyczerpią się w najbliższych stuleciach, ponieważ można je regenerować lub pochodzą z niewyczerpalnych źródeł naturalnych. Należy jednak pamiętać, że z technicznego punktu widzenia nie wszystkie energie odnawialne są zielonymi energiami, chociaż te dwa terminy są często używane zamiennie. Konkretnie, zielone energie to takie, których produkcja nie wiąże się z emisją CO2 lub innego rodzaju zanieczyszczeń do atmosfery. Mając to na uwadze, istnieją zielone energie, które nie są niewyczerpalne, a zatem nie są odnawialne; podobnie niektóre odnawialne energie wytwarzają w procesie eksploatacji substancje zanieczyszczające, a zatem nie są zielonymi energiami. W każdym razie obie energie mają pozytywny wpływ na środowisko w porównaniu z paliwami kopalnymi.

Zielona energia co to jest?

Po ustaleniu różnic między zielonymi energiami a energiami odnawialnymi, ważne jest, aby wiedzieć, zielona energia co to, aby odkryć, które źródła energii będą odgrywać wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatu w nadchodzących latach.

Energia słoneczna

Energia słoneczna może być wykorzystywana do celów termicznych lub fotowoltaicznych, choć ten drugi cel jest najczęściej spotykany. Prawda jest taka, że ten rodzaj zielonej energii stał się jednym z najbardziej pożądanych odnawialnych źródeł energii. Jeśli już wcześniej trend ten miał charakter wzrostowy, to niestabilność rynków energetycznych w ostatnich latach spowodowana pandemią Covid-19 spowodowała wzrost wykorzystania paneli fotowoltaicznych na całym świecie.

Energia wodna

Energia wodna jest najczęściej wykorzystywanym na świecie zielonym źródłem wytwarzania energii elektrycznej. Charakteryzuje się wykorzystaniem naturalnych prądów wodnych, np. rzek, lub sztucznych, np. wytwarzanych przez zapory. Choć zaczęto ją wykorzystywać w ten sposób mniej więcej na przełomie XIX i XX wieku, woda była obecna na przestrzeni dziejów w licznych procesach, np. opracowanych w młynach w celu uzyskania energii mechanicznej.

Energia geotermalna

Energia geotermalna pozyskiwana jest z podziemnych zasobów pary wodnej i gorącej wody, znajdujących się pod skorupą ziemską. Wyróżnia się stałą i praktycznie niegasnącą zdolnością do produkcji energii. Ma też większy potencjał niż obecne wykorzystanie, ale jej wadą jest wysoki koszt. Istnieje 40 krajów, które mają możliwość zaspokojenia całego zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą energii geotermalnej.

Energia wiatrowa

W ostatnich latach rozkwita również energetyka wiatrowa. W istocie, Global Wind Energy Council (GWEC) wskazał, że instalacje do wytwarzania procesów energetycznych z wiatru wzrosły globalnie o 53% w ciągu zeszłego roku.

Biomasa

Aspektem różnicującym biomasę w stosunku do innych zielonych energii jest jej zdolność do recyklingu. Innymi słowy, odpady organiczne, takie jak odpady domowe lub rolnicze, drewno itp. są wykorzystywane w samych procesach produkcji energii. W tym przypadku energia może być wytwarzana poprzez metanizację – fermentację odpadów w celu uzyskania biogazu – lub poprzez spalanie – spalanie w celu wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła.

Paliwa pochodzenia roślinnego

Szczególnie dla sektora motoryzacyjnego istnieją dwie alternatywy dla tradycyjnych paliw kopalnych, takie jak biodiesel, do którego produkcji wykorzystuje się oleje roślinne, oraz bioetanol, otrzymywany w wyniku fermentacji odpadów roślinnych.